Język pl

RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Danych Osobowych jest

ZEBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy Złota 2

 

Celem zbierania danych jest zatrudnienie, rekrutacja oraz działalność handlowa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.

Dane osobowe dokumentacji pracowniczej będą przechowywane przez okres 50 lat,
licząc od początku roku następującego po roku, w którym ustał stosunek o pracę.

 

 

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- USTAWA z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych

 

Zebra Sp. z o.o. - Producent mebli do wnętrz

© 2015-2024 ZEBRA